Zakład Instalacyjny ARGAZ z siedzibą w Górzykowie powstał w 1992 roku, właścicielem firmy jest Arkadiusz Stacewicz.

Świadczymy usługi na terenie całego kraju z szeroko rozumianego zakresu instalacji gazowych oraz wodno-kanalizacyjnych. Wykonujemy prace polegające na projektowaniu i przyłączeniu do sieci gazowej, wodnej i kanalizacyjnej dużych jak i mniejszych obiektów budowlanych.

Zajmujemy się kompleksowym wykonawstwem, począwszy od procesu projektowania zakończywszy na uzyskaniu zgody na użytkowanie nowowybudowanej sieci lub przyłącza
 
Firma wykonuje:
-    sieci gazowe
-    sieci wodociągowe
-    sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
-    przyłącza gazowe
-    przyłącza wodociągowe
-    przyłącza kanalizacyjne

Zakład Instalacyjny ARGAZ Arkadiusz Stacewicz nieprzerwanie współpracuje z PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Wrocław oraz Oddział Zakład Gazowniczy Zgorzelec.

Zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników, posiadamy odpowiednio zaopatrzone zaplecze sprzętu budowlanego. Kadra kierownicza cechuje się dużym doświadczeniem zawodowym jak również  podejmowaniem dynamicznych decyzji oraz umiejętnością pracy pod presją czasu.

Powierzone nam zadania realizujemy terminowo w sposób profesjonalny zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

Doświadczenie oraz wieloletnia praktyka sprawiają, że podejmujemy się nawet trudnych zleceń i zawsze służymy pomocą oraz fachową poradą.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 niniejszym informujemy Państwa, iż:
1)Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Zakład Instalacyjny ARGAZ Arkadiusz Stacewicz, z siedzibą w Górzykowo 42, 66-131 Sulechów.
2)W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu e-mail: a.stacewicz@wp.pl
3)Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy, zleceń, przyjmowaniu i realizacji zamówień, świadczenie usług, wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (np. wystawienia faktury) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b oraz art. 6 ust. 1 pkt c
4)Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu jakim jest zawarcie i wykonanie umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zrealizowania punktu 3 niniejszej informacji;
5)Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
6)Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres Administratora (a.stacewicz@wp.pl) lub pocztą tradycyjną na adres: Zakład Instalacyjny ARGAZ Arkadiusz Stacewicz, Górzykowo 42, 66-131 Sulechów.
7)Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby/spółki/instytucje/podmioty gospodarcze powiązane z realizacją zawartej umowy, zleceń, przyjmowaniu i realizacji zamówień, świadczenie usług, wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (np. wystawienia faktury).
8)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jego zakończeniu przez okres jaki przepisy nakazują nam przechowywać dane.
9)Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
10)Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
11)Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego/organizacji międzynarodowej.